IV Concurs Luckenbach Honkytonk - 2010

Luckenbach

Luckenbach

Local: Luckenbach Honkytonk
Municipi: Cerdanyola del Vallès, Catalunya
Data: 6 de març de 2010


Classificació:
· Primer (1) classificat: Cannonball
· Segon (2) classificat: Infinity
· Tercer (3) classificat: Fish
· Quart (4) classificat: Kiss
· Cinquè (5) classificat: Go
· Sisè(6) classificat: Gran Torino
· Setè (7) classificat: River dance
· Vuitè (8) classificat: Jolly Roger
· Novè (9) classificat: Out name
· Desè (10) classificat: Help
· Onzè (11) classificat: McUp
· Dotzè (12) classificat: Lie to me
· Tretzè (13) classificat: Here I come
· Catorzè (14) classificat: Texas heart
· Quinzè (15) classificat: Fried
· Setzè (16) classificat: Invictus
· Dissetè (17) classificat: 9 to 5
· Divuitè (18) classificat: Momma Go
· Dinovè (19) classificat: Bye, bye
· Vintè (20) classificat: Planet
· Vint-i-unè (21) classificat: Jet lag
· Vint-i-dosè (22) classificat: Amor desenfrenat
· Vint-i-tresè (23) classificat: Red umbrella
· Vint-i-quatrè (24) classificat: Muleskinner
· Vint-i-cinquè (25) classificat: Bad girls
· Vint-i-sisè (26) classificat: Belong
· Vint-i-setè (27) classificat: Crazy

Si voleu aportar més informació del concurs (noms dels balls participants, fulls de ball, vídeos, anècdotes, avisar d'errades,...) ho podeu fer al mail countrycat@gmail.com