III Concurs Luckenbach Honkytonk - 2009

Luckenbach

Luckenbach

Local: Luckenbach Honkytonk
Municipi: Cerdanyola del Vallès, Catalunya
Data: 25 d'abril de 2009


Classificació:
· Primer (1) classificat: Make my day
· Segon (2) classificat: Hey Pops
· Tercer (3) classificat: Paris
· Quart (4) classificat: Wild and Sweet
· Cinquè (5) classificat: Cadillac cowboy
· Sisè(6) classificat: Clover
· Setè (7) classificat: Me neither
· Vuitè (8) classificat: Who is Jack
· Novè (9) classificat: On the line
· Desè (10) classificat: A Nice Place
· Onzè (11) classificat (ex-equo): I promise
· Dotzè (11) classificat (ex-equo): Do you see
· Tretzè (11) classificat (ex-equo): How much?
· Catorzè (14) classificat: MRV
· Quinzè (15) classificat: Don't remember
· Setzè (16) classificat: You know
· Dissetè (17) classificat: Maddie
· Divuitè (18) classificat: Doin'
· Dinovè (19) classificat: I feel happy
· Vintè (20) classificat: Frenesí
· Vint-i-unè (21) classificat: Fifty fifty
· Vint-i-dosè (22) classificat: Crazy my dreams
· Vint-i-tresè (23) classificat: Lousiana
· Vint-i-quatrè (24) classificat: Love is sweetSi voleu aportar més informació del concurs (noms dels balls participants, fulls de ball, vídeos, anècdotes, avisar d'errades,...) ho podeu fer al mail countrycat@gmail.com