III Concurs El Barn d'en Greg - 2011


Local: El Barn d'en Greg
Municipi: Rubí, Catalunya
Data: 26 de novembre de 2011

Llegir la crònica del Concurs publicada a Countrycat (26 de novembre de 2011). Hi apareixen vídeos de tots els balls concursants.

Classificació:Vídeo del ball guanyador:

Grup: Sweets (Catalunya)
Integrants: Montse "Sweet" Chafino, Gemma Dorrego, Rebeca Molinas, Marina Bonamusa
Ball: Comin' on
Cançó: Jason Meadows - I feel a sin comin' on


Premi especial a la millor cançó escollida

Grup: Xirigirls & Boy
Integrants: M. Garcia, Manoli, Miriam, Faustino, Araceli, Silvia, Carolina de las Heras
Ball: Keep it up
Cançó: Steff Nevers - Keep it up


Classificació:
· Primer (1) classificat: Comin' on
· Segon (2) classificat: Barn on the rock
· Tercer (3) classificat: Krunch
· Quart (4) classificat: Breaker breaker one nine
· Cinquè (5) classificat: Dillo
· Sisè (6) classificat: Flag
· Setè (7) classificat: Hello Texas
· Vuitè (8) classificat: Secret
· Novè (9) classificat: Evil touch
· Desè (10) classificat: Rio Grande
· Onzè (11) classificat: Settle down
· Dotzè (12) classificat: Walking on life
· Tretzè (13) classificat: Legend's love
· Catorzè (14) classificat: Chick Ute
· Quinzè (15) classificat: Enrenou
· Setzè (16) classificat: Replay
· Dissetè (17) classificat: Gettin' over
· Divuitè (18) classificat: Come to me
· Dinovè (19) classificat: Dirt road
· Vintè (20) classificat: What do you say
· Vint-i-unè (21) classificat: Big old car
· Vint-i-dosè (22) classificat: Catch me
· Vint-i-tresè (23) classificat: Balls & Roses
· Vint-i-quatrè (24) classificat: Who that girl
· Vint-i-cinquè (25) classificat: Alcohol
· Vint-i-sisè (26) classificat: Keep it up
· Vint-i-setè (27) classificat: Celta sparrow
· Vint-i-vuitè (28) classificat: 1929

El Jurat