II Concurs Kansas Country - 2004Local: Kansas Country
Municipi: Mollet del Vallès, Catalunya
Data: 24 de juliol de 2004

En aquest concurs només es podien presentar, com a màxim, 4 persones per grup. Va coincidir amb el primer aniversari del local.

Balls, en ordre d'actuació:
1. ??? - ??? - ???
2. ??? - ??? - ???
3. ??? - ??? - ???
4. Chris Ledoux - Copenhagen - Ball: Copenhagen
5. ??? - ??? - ???
6. ??? - ??? - ???
7. ??? - ??? - ???
8. ??? - ??? - ???
9. ??? - ??? - ???
10. ??? - ??? - ???
11. Lynyrd Skynyrd - Talked Myself Right Into It - Ball: Quarter Five
12. Keith Urban & The Ranch - Some Days You Gotta Dance - Ball: Weekend Duet (Esther i Jose)
13. ??? - ??? - ???

Si voleu aportar més informació del concurs (noms dels balls participants, fulls de ball, vídeos, anècdotes, avisar d'errades,...) ho podeu fer al mail countrycat@gmail.com