XI Concurs del Nashville Country Club - 2009


Local: Nashville Country Club
Municipi: Terrassa, Catalunya
Data: dissabte, 3 d'octubre de 2009

Balls participants:
· Primer (1) classificat: Looking for
· Segon (2) classificat: Me!
· Tercer (3) classificat: Sweets & Wilds
· Quart (4) classificat: Wonder world
· Cinquè (5) classificat: Forgotten
· Sisè (6) classificat: No never
· Setè (7) classificat: Last Minute
· Vuitè (8) classificat: Fruits
· Novè (9) classificat: Coffee
· Desè (10) classificat: Helluva time
· Onzè (11) classificat: Jack
· Dotzè (12) classificat: Corazón frío


Si voleu aportar més informació del concurs (noms d'altres balls participants, fulls de ball, vídeos, anècdotes, avisar d'errades,...) ho podeu fer al mail countrycat@gmail.com