V Concurs Kansas Country - 2007Local: Kansas Country
Municipi: Mollet del Vallès, Catalunya
Data: 26 de maig de 2007

Membres del jurat
Només tenim assegurada la participació de Sílvia Calsina. La resta de jurat no l'hem pogut confirmar. Si teniu informació podeu enviar-nos-la al mail countrycat@gmail.com


Classificació:
· Primer (1) classificat: No T Kansas
· Segon (2) classificat: Jacky Don
· Tercer (3) classificat: Only you
· Quart (4) classificat: Carrie Brown
· Cinquè (5) classificat: Bang, bang
· Sisè (6) classificat: Up!
· Setè (7) classificat: Strike one. Grup: Tv Raig de llum.
· Vuitè (8) classificat: Cuitsmaipiquen!! Grup: Drup´s a Sak
· Novè (9) classificat: Backwards. Grup: Just in Time


BASES DEL CONCURS:
- Data. Dissabte 26 de maig del 2007, a les 21:30h
- Grups participants. Els grups han d’estar formats d’entre dos a quatre participants.
- Coreografies. No s’estableix cap temps límit. La cançó ha de ser de l’estil Country.
- Els grups poden presentar-se amb alguna cançó que ja hagi estat escollida prèviament per un altre ball, sempre i quan NO es balli en l’actualitat.
- Si dos grups escolleixen la mateixa cançó, tindrà preferència el grup que s’hagi apuntat abans.
- Puntuació. La puntuació anirà a càrrec d’un jurat format per diverses persones.
- El jurat valorarà l’originalitat, la coordinació i el vestuari.
- Premis. Per decidir. Ja s’anunciaran.
- Inscripció. Ja us podeu inscriure al Kansas Country Mollet abans del dia 24 de maig, o bé enviant un mail al kansasmollet@yahoo.es, indicant nom del grup, components, nom del ball i de la cancó. La inscripció és gratuïta. Es cobrarà l’entrada a tothom com qualsevol dissabte. (El cost de l’entrada és de 5 euros).

Si voleu aportar més informació del concurs (noms dels balls participants, fulls de ball, vídeos, anècdotes, avisar d'errades,...) ho podeu fer al mail countrycat@gmail.com