IV Concurs Shotwell 59 - 2007Local: Shotwell 59
Municipi: Barcelona, Catalunya
Data: 24 de febrer de 2007


BASES DEL QUART CONCURS SHOTWELL 2007

DATA: dissabte dia 24 de febrer a les 23 hores.

INTEGRANTS
· Els grups hauran d'estar formats per un minin de dos i un màxim de quatre integrants.
· Cada integrant només pot participar en un grup.

COREOGRAFIA
· La coreografia que es presenti haurà de ser inventada i que no hagi estat ensenyada a cap lloc.
· La música ha de ser country, qüestió que valorarà el jurat
· Tindrà com a màxim 64 temps.
· No cal portar la coreografia escrita, però si apuntar a la inscripció el número de temps que té.

VESTIMENTA
· No és obligatòria vestimenta country, tot hi que es tindrà en compte a l'hora de puntuar.
· La música que es presenti és lliure però haurà de ser country, en tots els seus estils.
· En el cas de que la música escollida tingui un altre ball associat, queda en mans del jurat valorar aquest fet, ja que no en tots els locals utilitzen les mateixes cançons per una coreografia en concret; així doncs podria donar-se el cas que només un membre del jurat associés la cançó a algun ball. Es pot donar que dos grups es presentin amb una mateixa cançó, en aquest cas s'avisarà els grups implicats per si volen canviar la cançó tot i que l'organització, per la dificultat que té saber exactament qui s'inscriu primer, permet presentar-se amb la mateixa.

PUNTUACIÓ
· 0-10 Punts: Valoració de la tècnica, dificultat i originalitat del ball.
· 0-10 Punts: Valoració de la coordinació, l'alineació, l'equilibri, ritme
adequat a la música i postura.

PREMIS
· Trofeus pels grups que quedin en primera, segona i tercera posició.

INSCRIPCIÓ
· La inscripció al concurs és gratuïta.
· El termini de temps per inscriure's és del dijous dia 23 de febrer.
· Cal inscriure's al mateix local, indicant el nom del grup, noms dels integrants, nom del ball i núm. de temps que té, el nom de la cançó i telèfon de contacte.
· Recordeu portar la música en CD el dia del concurs.


Si voleu aportar més informació del concurs (noms dels balls participants, fulls de ball, vídeos, anècdotes, avisar d'errades,...) ho podeu fer al mail countrycat@gmail.com