VIII Concurs del Nashville Country Club - 2006


Local: Nashville Country Club
Municipi: Terrassa, Catalunya
Data: 21 d'octubre de 2006


Balls participants:
· Primer (1) classificat: Magazine
· Segon (2) classificat: Danbiel
· Tercer (3) classificat: 20 Margaritas
· Quart (4) classificat: 24 by 24
· Cinquè (5) classificat: No bridges

Altres balls participants:
· Train flies
· Really girl
· Shuffle
· Big river
· Breaking Rules
· Un ball es va presentar amb la cançó "When I Come Home Again", dels Lonestar. Malauradament, no en sabem el nom del ball ni en tenim el full.

Si voleu aportar més informació del concurs (noms d'altres balls participants, fulls de ball, vídeos, anècdotes, avisar d'errades,...) ho podeu fer al mail countrycat@gmail.com